Usługi termowizyjne

Usługi termowizyjne

Koszty wykonania usług w budownictwie ustalane są indywidualnie w trakcie przeglądu termowizyjnego w zależności od powierzchni i lokalizacji obiektu oraz od charakteru opracowania. Ceny innych usług ustalane są indywidualnie z osobą zlecającą badanie termowizyjne, po konsultacji, ustaleniu warunków i uzależnione jest od rodzaju wykonywanego zlecenia, miejsca realizacji, indywidualnych życzeń klienta, formy raportu.
W pozostałych usługach ceny określone są ceną umowną w zależności od zakresu prac i okoliczności towarzyszących ich wykonaniu.

Raporty

Na życzenie klienta wykonuje się raporty z pomiarów w formie drukowanej lub elektronicznej.

Inspekcja bez raportu – wykonanie zdjęcia i wskazanie miejsc o obniżonej temperaturze.

Raport podstawowy – dostarczenie zdjęć z danego miejsca, z krótkim ich opisem, bez analizy, uwag, wniosków.

Raport szczegółowy – dostarczenie zdjęć z danego miejsca, ze szczegółowym opisem badanego miejsca, z analizą i uwagi dotyczącymi poprawy usterki.

Firma sporządza raporty z oprogramowaniem firmy FLIR. Raport jest wykonany uwzględniające wskazania normy PN-EN 13187:2001 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.

Zakres raportu obejmuje:

– strona tytułowa – zawiera dane osoby lub firmy zlecającej

– wstęp – zawiera cel i zakres opracowania

– część opisowa – zawiera opis metody kontroli, warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność, emisyjność), ogólny opis techniczny budynku

– wyniki badań termowizyjnych – zawiera zdjęcia termowizyjne poddane obróbce graficznej z naniesionymi punktami lub obszarami pomiarowymi i mapy temperatur, a także zdjęcie cyfrowe wykonane w tym samym czasie zamieszczone obok siebie tak, aby można było zidentyfikować miejsce gdzie wykonany został pomiar

– analiza i interpretacja wyników – zawiera uwagi wyników analizy rozkładu temperatur

– wnioski i zalecenia – zawiera podsumowanie badań oraz wnioski z przeprowadzonej analizy.

Close Menu