Badania Radiograficzne

Badania radiograficzne wykonujemy wykorzystując defektoskopy izotopowe Sentinel i Gammamat z źródłem Selen-75 i Iryd-192. Jako źródło promieniowania X stosujemy lampy rentgenowskie YXLON oraz do badania rurociągów o średnicy większej od DN150 do DN1000 stosujemy  samojezdne Clowlery z głowicami izotopowymi („czołgacze”) ze źródłem Selen-75 i Iryd-192 oraz systemy samojezdne z lampami rentgenowskimi firmy ICM X-ray i Balteau NDT.
Laboratorium nasze wyposażone jest w system mobilnej radiografii cyfrowej w której skład wchodzi skaner Durr NDT CR 35. Skaner nie potrzebuje specjalnych pomieszczeń ani dodatkowych mediów. Przez co jest dedykowany do pracy w terenie, a zarazem idealny do takich zastosowań jak kontrola złącz spawanych, np. podczas awarii instalacji lub innych sytuacji.

Laboratorium nasze wyposażone jest w system mobilnej radiografii cyfrowej w której skład wchodzi skaner Durr NDT CR 35. Skaner nie potrzebuje specjalnych pomieszczeń ani dodatkowych mediów. Przez co jest dedykowany do pracy w terenie, a zarazem idealny do takich zastosowań jak kontrola złącz spawanych, np. podczas awarii instalacji lub innych sytuacji.