Laboratorium Badań Nieniszczących

O firmie

W wyniku zmian reorganizacyjnych w roku 2005 została powołana samodzielna Spółka ENERGOTEST. Działając kilkanaście lat ENERGOTEST Sp. z o.o. zdobyła duże doświadczenie w realizacji badań nieniszczących oraz innych usług. Firma dobrze rozwinęła zaplecze techniczne oraz potencjał osobowy, co pozwala na sprawne zarządzanie i świadczenie wysokiej jakości usług.
Nadrzędnym celem naszej Spółki jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby świadczone usługi zaspokajały wszystkie oczekiwania Klienta i pozwalały uzyskać pełną wiarygodność.
Jakość usług wykonywanych przez ENERGOTEST Sp. z o.o. została potwierdzona świadectwem uznania laboratorium przez UDT nr LBU – 135/25-21. Laboratorium działa w oparciu o własny system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Laboratorium badań NDT jest akredytowane na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 przez Polskie Centrum Akredytacji nr świadectwa AB1429.
Personel Naszego Laboratorium jest certyfikowany III i II stopniem w badaniach nieniszczących w metodach VT,PT,MT,RT,UT wg PN EN ISO 9712.